سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس پولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان
مرتضی زند رحیمی – استادیار، دانشگاه باهنر کرمان
احمد رزاقیان آرانی – استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی
حسین عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

بطور کلی در فولادها با افزایش سرعت کشش، استحکام، افزایش می یابد و در مقابل داکتیلیتی کاهش پیدا می کند .در تحقیق حاضر، تاثیر سرعت کشش بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی با انرژی نقص در چیده شدن کم و متوسط و مقایسه آنها با استفاده از مطالعات متالوگرافی، سختی سنجی وتفرق اشعه Xانجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که دراین فولادها، با ایجاد و افزایش درصد کشش استحاله مارتنزیتی صورت می پذیرد واستحکام افزایش یافته و برعکس فولاد های دیگر، داکتیلیتی نیز، افزایش می یابد، از طرفی با افزایش سرعت کشش، استحکام و داکتیلیتی کاهش می یابد. دلیل آن است که با افزایش سرعت کشش، گرمای بیشتری تولید شده وباعث تشکیل مارتنزیت کمتری می شود.