سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس پولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان
مرتضی زندرحیمی – استادیار دانشگاه باهنر کرمان
احمد رزاقیان آرانی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
حسین عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

بطور کلی در فولادها با افزایش سرعت کشش، استحکام، افزایش می یابد و در مقابل داکتیلیتی کاهش پیدا می کند .در تحقیق حاضر، تاثیر سرعت کشش بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزنآستنیتی با انرژی نقص د ر چیده شدن کم و متوسط ومقایسه آنها با استفاده از مطالعات متالوگرافی، سختی سنجی وتفرق اشعه X انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که دراین فولادها، با ایجاد و افزایش درصد کشش استحاله مارتنزیتی صورت می پذیرد واستحکام افزایش یافته و برعکس فولاد های دیگر، داکتیلیتی نیز، افزایش می یابد، از طرفی با افزایش سرعت کشش، استحکام وداکتیلیتی کاهش می یابد. دلیل آن استکه با افزایش سرعت کشش، گرمای بیشتری تولید شده وباعث تشکیل مارتنزیت کمتری می شود.