سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی جعفری ندوشن – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

سرما به عنوان یکی از عوامل طبیعی موثر در بیولوژیکی حشرات محسوب می شود. این عامل جمعیت آفات را در سال بعد تحت تاثیر قرار میدهد. از دیرباز یکی از روش های پیشنهادی کنترل آفات خاکزی استفاده از یخ آب زمستانه بوده که بنحوی تاثیر سرما را افزایش می دهد. دربعضی از آفات سرما جزء لاینفک زندگی آنها است. دراغلب حشرات دارای دیاپوز اجباری محرکهای طبیعی از جمله سرما باعث شروع و خاتمه دیاپوز می گردند. سرما در زمان های مختلف روی زنبور مغز خوار تاثیرات متفاوتی دارد.