سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کیوان عسگری – دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی شیمی ، مرکز تحقیقات CFD
مسعود رحیمی – دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی شیمی ، مرکز تحقیقات CFD
سیمین جسری – شرکت گاز استان کرمانشاه ، امور پژوهش

چکیده:

در این تحقیق تاثیر سطح تماس مایع با دیواره ترموسیفون در قسمت تبخیر کننده و همچنین تاثیر سطح تماس بخار با دیواره در قسمت چگالنده بر کارایی ترموسیفون مورد بررسی قرار گرفته است ، بطوریکه با ایجاد دو سطح ابداعی کاملا متفاوت در دو قسمت چگالنده و تبخیر کننده در ترموسیفونی از جنس مس سعی در تغییر در نوع جوشش و نوع میعان به ترتیب در تبخیر کننده و چگالنده داشته ایم . که نتیجه این عمل افزایش عملکرد ترموسیفون می باشد . این مقاله به مقایسه اختلاف شدت انتقال گرما در توانهای ورودی مختلف در دو ترموسیفون که هر دو با ابعاد یکسان ساخته شده اند ، و در آنها نسبت پر شدن ۷۵ درصد است و فشار مطلق اولیه هر دو ۱۶ میلی بار می باشد ، اما در یکی از آنها تغییر ساختاری در سطوح انجام گرفته است ، اشاره دارد . نتیجه این عمل افزایش بازدهی حرارتی ترموسیفون بطور متوسط در محدوده توانهای ورودی مختلف به میزان ۱۳/۴۶ درصد می باشد .