سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم پیرمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از روش های پذیرفته شده برای حفاظت پایه پل از آب شستگی، استفاده از سنگ چین اطراف پایه می باشد. با توجه به تخریب لایه سنگ چین در طول جریان های سیلابی باید تمهیداتی برای افزایش پایداری آن اندیشیده شود. یکی از عوامل موثر بر پایداری سنگ چین اطراف پایه، سطح قرارگیری لایه سنگ چین نسبت به سطح تراز بستر می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام آزمایشات از پایه استوانه ای و چهار اندازه سنگ چین در سه سطح قرارگیری بالاتر از بستر، هم تراز با بستر و پایین تر از بستر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سنگ چین قرار گرفته در پایین تر از بستر بیشترین و سنگ چین بالاتر از بستر کمترین میزان پایداری را نسبت به دو حالت دیگر داشته و سنگ چین هم تراز بستر از لحاظ پایداری در میان این دو حالت قرار می گیرد. همچنین با بزرگ تر شدن اندازه سنگ دانه ها تاثیر سطح قرارگیری لایه سنگ چین بر پایداری آن کاهش می یابد.