سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صادقی – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
محمدجعفر بحرانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از عملی ترین راه های مقابله با شوری استفاده از گیاهان مقاوم تبه شوری است گلرنگ یکی از گیاهان نیمه مقاومت به شوری است مطالعه حاضر ب صورت آزمایش فاکتوریل در قالبطرح بلوک های کامل تصافددی با ۳ تکرار انجام شد.