سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناظر آریان نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حبیب الله نادیان – دانشگاه شهید چمران اهواز
عطا الله سیادت – دانشگاه شهید چمران اهواز
قربان نورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات فشردگی خاک و فسفر به صورت کمی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد و حدود مقاومت گیاه به فشردگی در سال ۱۳۷۹ در مزرعه ای واقع در ۱۲ کیلومتری شمال شهرستان شوش دانیال به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح اعمال فشردگی شامل ۰ و ۳۰۰ و ۵۵۰ و ۸۰۰ کیلوپاسکال و سه سطح فسفر به صورت p2o2 شامل ۰ و ۱۱۵ و ۲۳۰ کیلوگرم در هکتار در چهار تکرار انجام شد.