سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید براتی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

اکثر کودهای مورد استفاده در مزارع برنج، حلالیت زیادی در آب دارند این قابلیت مشکلام متعددی مانند آشوبی سریع نیترات، آسیب دیدن گیاهچه ها بلافاصله پس از کوددهی به واسطه غلظت زیاد نیترات، مصرفت جملی به وسیله گیاهچه ها و به دنبال آن کمبود نیتروژن در اواخر فصل و … را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش به منظور بررسی اثر منابع کندرهای نیتروژن و مقایسه آن با کودهای مرسوم مصرفی در مزارعه برنج در مزرعه تحقیقاتی دانشده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در منطقه کوشکک اجرا گردید.