سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرشته رشیدی –
دکتر فتح اله صالحی راد –
دکتر حسین آقابزرگ – دانشگاه تربیت معلم تهران – دانشکده شیمی

چکیده:

سموم فلزی و اندوم و نیکل ( کمپلکسیهای آلی فلزی پورفرینی ) موجود در خوراکیهای سنگین باعث مسمومیت کاتالیست در طی فرایند کراکینگ کاهش می یابد .