سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قدرت اله فتحی – اهواز – ملاثانی – مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

با توجه به اهمیتی که ذرت دانه ایدر تغذیه طیور دارد، بهبود تغذیه گیاهی آن از طریق مصرف عناصر ضروری از جمله پتاسیم و روی برای افزایش عملکرد دانه لازم است. ملکوتی و طهرانی بیان داشتند که افزایش عملکرد دانه ذرت ناشی از مصرفکود سولفات روی تا ۳۰% و کود پتاسه تا ۴۰% حاصل می شود. کمبود روی در مناطق مختلف کشت ذرت کشور به صورت نوارهای زدر کم رنگ در رگبرگ میانی برگها و حالت نکروزه مشاهده میشود. تاثیر مثبت پتاسیم نیز در افزایش تحمل تنش خشکی ذرت بویژه در مناطق با تابستان گرم گزارش شده است. لذا بررسی در زمینه اثر تکمیلی این مواد تغذیه ای در بهبود عملکرد دانه ذرت دانه ای ضروری بنظر می رسد.