سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

رضا کنگرلوحقیقی – مدیر عامل – شرکت خدمات مهندسی و مشاوره فراگیرسازان بهپویی ( فرساب)

چکیده:

ارتقا و ساماندهی زنجیره پیمانکاران و به کارگیری آن در چرخه توسعه باعث تسهیل در پیشبرد اهداف چشم انداز و برنامه های چهارساله توسعه می شود . از این رو ، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سیستمهای اطلاعات مدیریت در راستای شناسایی ، شناخت تواناییها و نحوه ارجاع کار به پیمانکاران یا تامین کنندگان انجام پذیرفت . روش آن ، تحقیق میدانی در قالب پرسشنامه و سپس تحلیل پرسشنامه ها بر اساس آزمون علامت بود . نتایج این تحقیق نشان داد که به دلیل گستردگی فعالیتهای پیمانکاری و تنوع تخصصهای موجود لزوم توجه به ایجاد بانک اطلاعاتی و سیستمی یکپارچه در جهت شناسایی و عرضه توانمندیها در بخش پیمانکاری ضروری به نظر می رسد . نظرات تکمیل کنندگان پرسشنامه که از دو دسته پیمانکاران و کارفرمایان استفاده کننده از خدمات پیمانکاری انتخاب شده بودند نشان دهنده اتفاق نظر نسبتا بالا ، درباره عدم وجود کانالهای ارتباطی مناسب جهت ارجاع کار و همچنین عدم وجود کانالهای مطمئن جهت انتخاب پیمانکاران متخصص و کارآمد بود . گروههای سنی ، مدارک و رشته های تحصیلی ، سابقه کار و تجربه کاری مشخص ساخت که تفاوت معنی داری در این خصوص وجود ندارد . همچنین ، دامنه و انحراف معیار کم نظرات شرکت کنندگان ، نشان دهنده اتفاق نظر نسبتا بالای پاسخ دهندگان ، درباره نقش موثر سیستمهای اطلاعات مدیریت در بهبود روند شناسایی و استفاده موثر از پیمانکاران بود .