سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید یعقوبی – شرکت برق منطقه ای خراسان – معاونت بهره برداری – دفتر فنی انتقال
حسین طباطبائی یزدی – استادیاروعضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به توانایی سیستمهای ذخیره انرژی الکتریکی در باتری ) ) Battery Energy Storage System جهت جبران سریع توان اکیتو، میتوان ازآنها، برای کنترل فرکانس بار و در نتیجه بهبود کیفیت فرکانس استفاده نمود . برای نمایش قابلیت های سیستم پیشنهادی و انجام شبیه سازی های مرتبط با آن، سیستم قدرتی، شامل دو ناحیه که بوسیله یک خط انتقال به هم مرتبط شده اند، و در هر ناحیه یک واحد تولید و یک سیستم ذخیره انرژی الکتریکی با قابلیت عملکرد برای حالت های شارژ و دشارژ در نظر گرفته شده است .
چنانچه یک تغییر ناگهانی در بار یکی از نواحی روی دهد، که باعث افزایش یا کاهش فرکانس گردد، سیستم ذخیره انرژی الکتریکی مربوطه بلافاصله وارد عمل میشود . شبیه سازی ها نشان می دهند که این سیستم در میرا کردن نوسانات فرکانس ناشی از اغتشاشات بار بسیار موفق عمل می کند . برای در نظر گرفتن سیستم ذخیره انرژی الکتریکی در باتری، مدل جدیدی برای شبیه سازی باتری های الکترو شیمیایی ارایه شده است، بطوری که خواص شیمیایی آن را در بر داشته باشد و همچنین چگونگی تعیین پارامترهای آن نیز آمده است .