سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیده قطبی راوندی – کارشناس مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
حسین عباسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی
غلامحسین اکبری – رئیس پژوهشکده موادمرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم مح
سیدحسین شهیدی – دانشجوی کارشناسی متالورژی

چکیده:

عناصر الیاژی عموما به منظور ایجاد خواص معین در کاربردهایی ویژه به برنجها اضافه میشوند در فرایند تولید برنجها وجود عناصر ناخالصی نظیر اهن در ترکیب نهایی امری اجتناب ناپذیر و گاها حذف آن توام با هزینه زیاد و یا غیر ممکن است وجود اهن در مقادیری بیش از ۰/۰۵ درصد اثر منفی قابل توجهی برخواص مکانیکی برنج ها دارد. دراین پژوهش تاثیر عنصرناخالص اهن بررفتار تبلور مجدد و سختی برنج ۳۰-۷۰ و کاهش اثرات مضر ان با افزودن عنصر الیاژی سیلیسیم، مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور دو اسلب برنج یکی با ۰/۵ درصد اهن و دیگری با ۰/۳ درصداهن به همراه ۰/۷۵ درصد سیلیسیم در کوره تحت اتمسفر گاز خنثی ریخته گری شد. نمونه های حاصل به همراه نمونه های ۳۰-۷۰ بعد از ۶۵ درصد کاهش سطح مقطع طی نورد سرد، در کوره حمام نمک مذاب در محدوده دمایی ۷۰۰-۴۰۰ دره به صورت ایزوترمال انیل شدند.