سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید کشمیری – کارشناس ارشد متالورژی، مجتمع صنعتی اسفراین
محمدحسین شاه حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه
غلامرضا حیدری – کارشناسی ارشد متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فولاد AISI9313از سری فولادهای عملیات حرارتی پذیر میباشد که در صنایع مختلف بخصوص صنعت حفاری به عنوان مته کاربرد فراوانی دارد حصول ریز ساختار و خواص مکانیکی بسیار متنوع در فولادها با استفاده از روش های مختلف عملیات حرارتی باعث شده است تا این فرایند بعنوان یکی از روشهای مهم استحکام دهی محصولات فولادی به حساب آید.با توجه به اینکه پس از اعمال سیکل کوئنچ تمپر عملیات کربن دهی جهت رسیدن به سختی سطحی مناسب بر روی فولاد فوق انجام میگیرد لذا آگاهی از ریز ساختار و عملیات کوئنچ مناسب قبل از کربن دهی حائز اهمیت میباشد.در تحقیق حاضر ابتدا تاثیر سیکلهای مختلف عملیات حرارتی کوئنچ تمپر از لحاظ دما و محیط بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد ۹۳۱۳ AISIبررسی شده و سپس مناسب ترین سیکل جهت انجام فرایند کربن دهی بعدی و رسیدن به سختی و چقرمگی مناسب انتخاب شده است.مطابق نتایج کسب شده عملیات خنک کاری در محیط آب و سپس بازگشت در دمای ۶۰۰ درجه بهترین نتایج را بدست میدهد.همچنین مناسب ترین سیکل کربن دهی نیز جهت حصول سختی مناسب در سطح فولاد طراحی گردید.