سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد مجتهدی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت
کمال جانقربان – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمد ابراهیم بحرالعلوم – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از این پژوهش ساخت نانو لایه از ماده نیم رسانا II-VI سولفید کادمیوم است که یکی از حداقل دو لایه مورد نیازبرای عملکرد سلولهای خورشیدی بر مبنای اتصال نا همگن میباشد.لایه نشانی در یک حمام شیمیایی بر روی زیر لایه آلومینیوم و نیز سیلیکا بر آلومینیوم انجام گردید.در حمام لایه نشانی از نمکهای CdCl2 _CdSO4تیواره و نیز محلول آمونیاک استفاده گردید.زیر لایه ها پیش از پوشش دهی تحت آماده سازی سطحی مناسب قرار گرفتند.در حمام یک ماده بافر آآمونیومی نیز بکار رفت.تلاش گردید با تغییر در زمان لایه نشانی و غلظت بافر کیفیت ساخت و مورفولوژی لایه بهینه سازی شود.تاثیر غلظت بافر نوع نمک . نسبت یونی گوگرد به کادمیوم بر ضخامت بررسی گردید.ضخامت پوششهای مربوطه به روش پروفایلومتری اندازه گیری شد.لایه های نازک بوجود امده توسط XRd ,SEM,EDX مورد بررسی قرار گرفت.