سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید ثابت قدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، جوشکاری دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
علیرضا آرائی – مربی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر، تأثیر زبری سطح فولاد زنگ نزن مارتنزیتی گرید ۴۲۰ و نیز دمای عملیات حرارتی بر نفوذ نیکل پوشش داده شده به ضخامت های مختلف در آن مورد بررسی قرار گرفته اند. نیکل به عنوان یک میان لایه متداول در اتصال نفوذی انواع فولادهای زنگ نزن به فلزات دیگر مانند مس، تیتانیم و … استفاده می شود. چهار نوع آماده سازی سطحی مختلف بر روی فولاد پایه اعمال شد و زبری (مورفولوژی) های سطحی حاصل توسط دستگاه زبری سنج (پروفیلومتر) اندازه گیری گردید. ضخامت نیکل پوشش داده شده به روش آبکاری و نیز تغییرات ناشی از آنیل نمونه ها توسط SEM مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. آنالیزهای EPMA و EDX نیز جهت بررسی تغییرات غلظت عناصر Fe، Ni و Cr بعد از عملیات حرارتی در فصل مشترک Ni / St. 420S و در زبری های مختلف سطحی صورت پذیرفت. نتایج حاکی از نفوذ بیشتر عناصر فوق در سطحی که با سمباده ۱۵۰۰ آماده سازی نهایی شده، می باشد.