سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سحر جعفری چم کاوی –
علی بیت الهی –

چکیده:

دراین تحقیق سنتز ترکیب مغناطیسی Fe3O4 به روش شیمیایی و بررسی اثر پارامترهای روش سنتز و همچنین اثرافزودن یون Zn+2 برخواص فیزیکی و مغناطیسی نانوذرات حاصل بررسی شد. لذا نمونه های مختلفی از طریق دو روش رسوب یکباره اکسیداسیونی In situ oxddation یونهای Fe+2 در محیطی قلیایی و هم رسوبی Coprecipitation یونهای Fe+3,Fe+2 در حضور قلیا تهیه شدند نتایج حاصل از XRD نشان داد که روش رسوب یکباره اکسیداسیونی در سنتز نانوذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت ناتوان می باشد در روش هم رسوبی یک نمونه مگنتیت با شرایط بهینه سنتز شد نتیجه XRD حاکی از دست یابی به اندازه کریستالیت های کمتر از ۱۰ نانومتر دراین نمونه می باشد