سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاوه آهنگری – کارشناس دفتر فنی سازمان مدیریت منابع آب ایران – دفتر فنی آب
عطاءاله رهبرفرش بر – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، موسسه حراء

چکیده:

اندازه گیری تنش کل در ژئومکانیک، حتی زمانیکه مهمترین پارامتر برای مهندسین طراح باشد، بصورت مطمئن انجام نمی گیرد . به عبارت دیگر، سل های اندازه گیری تنش نتایج نسبی ایجاد می کنند که با درنظرگرفتن و شناخت درست مسائل اساسی در رابطه با طراحی، تولید و شرایط نصب آنها قابل استفاده به عنوان نتایج قطعی می باشند . در این تحقیق چندین پارامتر مؤثر بر اندازه گیری تنش با سل های اندازه گیری فشار توسط تستهای آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرند .