سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهراب معینی – هیات علمی دانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، کرج
میثم دل روشن – دانشجو ی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات و تحصیلات تکمیلی اهواز
ابوالفضل عسکری ساری – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
انوشه کوچکیان صبور – هیات علمی وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز ملی فرآوری آبزیان ، انزلی

چکیده:

با استفاده از تاثیر سه نوع متفاوت آب شستشو –( بدون نمک – آب نمک ۱/۵در صد – آب نمک ۲/۵ درصد ) بر روی گوشت چرخ شده ماهی فیتو فاگ ،در سه چرخه شستشو برای هر چرخه به ترتیب به مدت ۵ ۱۰ و ۱۵ دقیقه سه نوع سوریمی تولید شد . دامنه استخراج پروتئین ها با توجه به ۲۱ درصد میزان پروتئیندرFish mince برای شستشو بوسیله آب بدون نمک ۳/۹۴ در صد پروتئین، برای آب نمک۱/۵ در صدحدود۶/۲درصدپروتئین وبرای آب نمک۲/۵ درصد حدود۸/۹ درصد پروتئین بود تمام فاکتور های کیفی وخصوصیات فیزیکو شیمیایی در سوریمی نوع دوم چه به لحاظ تست های ارگانولپتیک (طعم ومزه ، بافت، بو ورنگ ) و چه به لحاظ آزمایش های شیمیایی که د رچند دوره با فاصله زمانی انجام شد اختلاف معنی داری نداشت و برتر از نمونه های اول و سوم بود