سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرتضی مرندی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر
رضا رهگذر – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر
محمدحسین باقری پور – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و م
مجتبی نصرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تحلیل استاتیکی و دینامیکی سدهای خاکی و سنگریزه ای با هسته های آسفالتی از مقوله هائی است که مورد توجه سدسازان بوده است. سد میروک با ارتفاع ۴۰ متر و با ظرفیت مخزن دو میلیون متر مکعب در ۴۵ کیلومتری شهرستان شهر بابک و در نزدیکی مجتمع مس میدوک واقع شده است. از آنجاییکه سیلاب های ناشی از نزولات آسمانی محتوی مقادیر زیادی مواد آلوده کننده کارخانه مس بوده و بعلت کمبود خاکهای رسی در منطقه، هسته سد از نوع بتن آسفالتی انتخاب گردیده است. در این مقاله تاثیر شکل دره بر تغییر شکلها وتنشهای حاصل از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی سدمزبور با هسته بتن آسفالتی موردمطالعه قرار گرفته و نتایج با هسته رسی مقایسه شده است. تحلیل ها در مورد هر دو سد برای دره هایی با نسبت های طول تاج به ارتفاع معادل ۲، ۴و۸ انجام شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر شکل دره بر تغییر شکلها وتنشهای حاصل از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی در مورد هسته بتن آسفالتی از مقادیر کمتری در مقایسه با هسته رسی برخوردار است.