سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان آق تومان – فوق لیسانس فیزیک دریا مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
وحید چگینی – معاون پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محرم دولتشاهی – دکترای عمران (سواحل و سازههای دریایی) مرکز تحقیقات حفاظت خاک وآبخیزدار

چکیده:

در این تحقیق تاثیر شکل مصالح لایه آرمور بر واکنش های هیدرولیکی دیوارهای ساحلی توده سنگی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل فیزیکی در فلوم موج مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد سازندگی سال ۱۳۷۸ انجام شده است. امواج تابیده شده به مدل مقاطع دیوار ساحلی مورد ازمونعنامنظم و طیف انرژی موج مربوطه JONSWAP است.برای بررسی تاثیر شکل مصالح لایه آمور بر واکنش های هیدرولیکی (بالا روی ،پایین روی، سرریزی و بازتاب امواج) دیوارهای ساحلی توده سنگی، از مصالح سنگی، بلوک های آنتی فر و بلوک های تتراپود استفاده شده است. مجموعا تعداد ۱۴۰ آزمون در این تحقیق انجام شده و تعداد امواج تابیده شده به مدل سازه در هر آزمون ۲۵۰ موج بوده است. برای نمایش تاثیر شکل مصالح لایه آرمور سازه بر واکنشهای هیدرولیکی،نمودارهای توزیع بالا روی و پایین روی، سرریزی و میزان بازتاب امواج امواج برای سه مقطع پوشش داده شده با سنگ، بلوک های آنتی فر و بلوک های تتراپود به صورت مشترک جهت مقایسه ترسیم شده و نمودارهای طراحی با سایر تحقیقات انجام شده مقایسه شده اند.