سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی معارف دوست – مربی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مهران کدخدایان – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

اکستروژن یکی از جوانترین فرآیندهای شکل دهی فلزات است . در این مقاله اثر شکل و زاویه قالب در فرآیند اکستروژن مستقیم آلومینیوم گرم مورد بررسی قرار گرفته است . زوایای مختلفی با استفاده از روش اجزاء محدود و اشکال مختلف منحنی های شکل قالب با استفاده از روش حجم محدود مورد تحلیل قرار گرفته اند و زاویه و شکل قالب بهینه از نتایج استخراج گردیده است . قالبها در محیط Pro/Engineerشبیه سازی شده، و سپس با استفاده از نرم افزارهای Ansys 6.1 و SuperForge2004 مورد تحلیلقرار گرفته اند . جوابهای حاصل نیز با نتایج قابل دسترس مقایسه شده که گویای صحت شبیه سازی و تحلیل آن می باشد . بدین ترتیب با استفاده از اینگونه روشها می توان پروسه های واقعی صنعتی با کمترین ساده سازیها را مدل کرد و در کاهش هزینه سنگین تست های عملی در پروسه های طراحی و کم کردن مشکلات در امر تولید قطعات و بهینه سازی محصولات گام موثری برداشت .