سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرشته الماسیان – دانشجوی کارشناسیی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی
علیرضا آستارایی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد
امیر فتوت – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تقاضا برای استفاده از کمپوست زباله در اراضی کشاروزی روز به روز در حال افزایش است ولی متاسفانه به دلیل بالا بودن درصد رطوبت زباله های شهری، مقدار زیادی شیرابه در فرآیند تبیدل زباله به کمپوست تولید می شود که اگر به شیوه ای مناسب جمع آوری نشود میتواند مشکلات زیست محیطی ایجاد نماید.
بررسی های انجامشده در مودر اثر شیرابه زباله بر ویژگی های خاک (۲، ۳، ۴، ۸) نشان داده است که شیرابه مذکور علاوه بر مقدار زیادی ماده آلی که می تواند باعث بهبود ساختمان و نفوذپذیری خاک شود، دارای عناصر غذایی پر مصرف (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) و کممصرف (آهن، روی ، مس و منگنز) نیز بوده که می تواند مورد استفادهگیاه قرار بگیرد. از طرفی با توجه به گسترش جمعیت و نیاز به تامین غذای این جمعیت در حال رشد توجه به افزایش سطح زیر کشت و عملکرد گیاهانی نظیر گندم به عنوان یک محصول استراتژیک رو به افزایش است. لذا در این پژوهش از گیاه گندم جهت بررسی اثرات شیرابه حاصل از کمپوستزباله شهری استفاده شده است. همچنین با توجه به پراکندگی تحقیقات انجام شده در شرایط آب و هوایی متفاوت و نیاز بیشتر به بررسی اثرات متقابل فاکتورهای مختلف تاثیرگذار بر خصوصیات خاک و نهایتاگیاه این تحقیق تحت عنوان تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر انجام گرفت.