سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

منصوره قائنی – دانشجوی دکتری شیلات،دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

در این مقاله به اثرات مخرب آب دریا در سـازه هـای احـداثی،علل فرسـودگی و تخریـب سـازه هـ ای بتنـی عوامـل حفاظتی در بهبود کیفیت و کنترل خوردگی سازه های دریایی ،اثر عناصر فلزی در دریاهـا و اقیـانوس هـا و خـوردگی سازه های فلزی وهمچنین تاثیرات متقابل آلاینده ها و موجودات اشاره گردیده است .