سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۲۵
نویسنده(ها):
فاطمه مرادی قشلاقی – کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
زهرا مرادی قشلاقی – کارشناسی طراحی و نقشه کشی دانشگاه کار قزوین تهران

چکیده:
به هرگوشه این خاک که بنگریم ردی ازتوانمندی ها وخلاقیت های صنعتگران ایرانی می یابیم و جای تاسف است که این همه گنجینه را نه میتوان درداخل کشور خوب معرفی کرد و نه آنچنان که درخور شان آن هاست به بازارهای جهانی عرضه نمود صنایع دستی یک یازعوامل بسیارموثر درجلب گردشگر درتمامی گرایشهای داخلی منطقه ای و بین المللی است و متقابلا به این نتیجه هم رسیده اند که صنعت گردشگری می تواند به رشد و توسعه و گسترش صنایع دستی حفظ اصالت ها و بهبود کیفیت آن کمک کند با درک این مطلب میتوان بااهمیت صنایع دستی هرمزگان درایران پرداخت که ازدیرباز بخش مهمی ازانواع صنایع دستی را با توجه به بافت سنتی اداب و رسوم خاص و فرهنگی غنی و ریشه دار درخود جای داده است دریان راستا تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش صنایع دستی بربازاریابی گردشگری درخلیج فارس و به صورت مطالعه موردی استان هرمزگان گرداوری شده است که به روش مطالعه اسنادی و یاکتابخانه ای به آن پرداخته شده است