سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد زهساز – استادیار – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکا
فیروز اسماعیلی – دانشجوی کارشناس ارشد – مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهند

چکیده:

نوع اتصالات در شاسی خودروهای باری، همچنین تاثیر ضخامت در محلهای اتصال یکی از پارامترهای ‏مهم در بررسی رفتار دینامیکی شاسی در اثر عبور از ناهمواریهای جاده می باشد. در این مقاله تنش های ‏بدست آمده در شاسی کامیونت آذرخش تحت تاثیر بارهای فوق مورد بررسی قرار می گیرد. مدلی از ‏کامیونت ساخته شده و شاسی هم توسط اجزای پوسته ای سه بعدی مش بندی گردید. تحلیل ‏دینامیکی بر روی مدل اجزای محدود ایجاد شده با استفاده از کد ‏Ansys‏ انجام گرفت. استحکام شاسی ‏با اتصالات جوش و همچنین اتصالات ترکیبی جوش و پرچ مورد تحلیل قرار گرفته و تاثیر ضخامت ‏های صفحات اتصالی مورد بررسی قرار گرفته است. ‏