سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی معرفت – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی مکانیک
بهروز محمدکاری – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – بخش مصالح و فراوردههای ساختمانی
عبدالاسلام ابراهیمپور – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

قرار دادن عایق در پوشش خارجی ساختمان باعث کاهش بارهای سرمایش و گرمایش میشود. محل قرارگیری عایق، درساختارهای ساختمانی و همچنین بدست آوردن ضخامت بهینه عایق مهم میباشد. انتخاب بهینه عایق با توجه به عوامل اقتصادی مانند هزینههای ساخت و هزینههای سوخت مصرفی انجام میشود. برای هر عایق یک ضخامت خاص وجود دارد که افزایش ضخامت بیش از آن تاثیر قابل توجهی در صرفهجویی انرژی ندارد. در این تحقیق ضخامت عایق از ۱ تا ۸ اینچ در ساختارهای یک ساختمان ( دیوار شمالی و سقف ) قرار داده میشود و اثر قرار گیری این عایق بر بارهایاختمان در ۲ حالت مختلف ( داخل یا خارج سطح جدار ساختمانی) بررسی میشود.این بررسی برای سه شهر با اقلیم متفاوت تهران(معتدل)، تبریز(سرد) و اهواز(گرم)انجام شده است. نتایج نشان میدهند که به طور متوسط برای هر ۳ شهر قرار دادن ۴ اینچ عایق باعث کاهش ۸۸ درصدی در کل بار میشود.