سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رمضانعلی مهدوی نژاد – استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهن

چکیده:

در شبیه سازی فرایندهای ریخته گری، فصل مشترک فلز – قالب نقش مهمی دارد. در این پزوهش فصل مشترک فلز – قالب در فرایند تصفیه الکتریکی سرباره (ESR) بررسی شده و مکانیزم انتقال حرارت در آن موردمطالعه قرار گرفته است. طی این مطالعات، تاثیر ضخامت فاصله هوایی بر نحوه انتقال حرارت در آن به روش المانهای محدود مدل شده و به کمک نرم افزار اجزاء محدود ANSYS مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است. نتایج مدل مذکور که برای چهار ضخامت فاصله هوایی شبیه سازی و حل شده نشان می دهد که با افزایش فاصله هوایی انتقال حرارت تشعشعی افزایش ناچیزی داشته و انتقال حرارت هدایتی گاز به شدت کاهش می یابد. همجنین سهم انتقال حرارت تشعشعی، به خصوص در ضخامت فاصله هوایی کم، بسیار کمتر از سهم انتقال حرارت هدایتی گاز است.