سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامیار موقرنژاد – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، دانشکده مهندسی شیمی
مریم نیکزاد – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، دانشکده مهندسی شیمی
حمیده صحرانشین سامانی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از خشک کن سینی دار آزمایشگاهی ، منحنی های خشک شدن نمونه های پرتقال با دو ضخامت خاص در سه نوع سینی (ساده ، مشبک با سوراخ های ریز و مشبک با سوراخ های درست) مورد بررسی قرار گرفته است . سپس ضرایب مدل های ریاضی مختلف موجود در مراجع ، برای این داده های آزمایشگاهی به کمک نرم افزار Table curve برآورده شده است ، که بهترین مدل بر اساس کمترین خطای نسبی مطلق و بزرگترین ضریب تعیین انتخاب شده است . در انتها زمان رسیدن نمونه ها با ضخامت های خاص به یک رطوبت معین در سه نوع سینی ، مقایسه شده است و مشاهده شده که در سینی های مشبک با سوراخ های بزرگ زمان رسیدن به این رطوبت معین کمتر می باشد .