سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد یونسی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود ، گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی
مرتضی ایزدی فرد – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد ابراهیم قاضی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهاد اسمعیلی قدسی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

لایه های نازک ZnO باآلایش ۳ درصد منگنز وبا ضخامت های متفاوت به روش سل ژل تهیه شده وویژگی های نوری آنها برحسب تابعی ازضخامت ودمای بازپخت مورد مطالعه قرارگرفته است طیف تراگسیل نمونه ها درطول موجهای ندازه گیری شده یه ضخامت وبازپخت وابسته است وبا افزایش ضخامت وبازپخت کاهش می یابد همچنین با استفاذه ازروابط تئوری چامتلیرون ثوابت اپتیکی نمونه ها را محاسبه کرده ایم .