سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عماد آب خشک – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیق و توسعه شرکت معادن زغالسنگ
محمود اسکندری – دانشجوی دکترای فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید
صمد بنیسی – دانشیار بخش مهندسی مهدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

در کارخانه زغالشویی زرند در حدود ۴۰ درصد از کل بار ورودی به کارخانه در مدار فلوتاسون فرآوری می شود که کارایی این مدار در بازیابی ذرات درشت (۰/۵+ میلیمتر) پایین است بطوریکه تنها کمتر از ۱۵ درصد این ذرات در مدار فلوتاسیون بازیابی می شوند. در کارخانه زغالشویی زرند برای رفع اینمشکل، جدایش ذرات ریز و درشت خوراک فلوتاسیون و شناور سازی جداگانه آنها مد نظر قرار گرفت. بدین منظور در اولین مرحله با نصب دو سرند قوسی با روزنه ۱ میلیمتر ، در حدود ۳۸ درصد ازخوراک فلوتاسیون به دو بخش جداگانه ذرات ریز و درشت طبقه بندی شد و یک ردیف شش سلولی برای فلوتاسیون بخش درشت دانه اختصاص داده شد. نتایج آزمایش های انجام شده به منظور تعیین مقادیر بهینه مصرف مواد شیمیایی برای ذرات درشت ، نشان داد که در صورتی که مقدار کف ساز ۲ لیتر بر ساعت در نظر گرفته شود، مدار پایدار تر بوده و نسبت به تغییر مقادیر کلکتور نوسان کمتری خواهد داشت. همچنین مقایسه وضعیت بازیابی ذرات درشت در شرایط فلوتاسیون جداگانه نسبت به فلوتاسیون همزمان ذرات ریز و درشت در یک سلول نشان داد که بازیابی ذرات ۱+ میلیمتر از کمتر از ۵ درصد به حدود ۲۵ درصد و بازیابی بخش ۰/۵ تا ۱ میلیمتر از ۲۳ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است.