سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یعقوب محمدی – استادیار گروه عمران دانشگاه محقق اردبیلی
رضا کارکن ازاد – مربی گروه عمران دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده درباره تاثیر طول الیاف بر خواص مکانیکی بتن معرفی شده است. مقاومت فشاری، مقاومت کششی(شگافت) و مقاومت خمشی مورد بررسی قرار گرفته است در تمام نمونه ها از دو نوع الیاف فولادی موجدار تخت به اندازه های ۲۵×۲×۰٫۶× و ۵۰×۲×۰٫۶ میلیمتر با درصدهای متفاوت ۱ ، ۵، ۱،۲ بطور جداگانه استفاده شده است. منحنی بار- خیزو تنش-کرنش برای تمام نمونه ها رسم شده است و طاقت خمشی با استفاده از روش ASTM C-1081 و JCI و طاقت فشاری با استفده از ورش ACI محاسبه شده است.