سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید یوسف احمدی بروغنی – دکتری – استادیار دانشگاه بیرجند
امیر اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این تحقیق فرآیند هیدروفرمینگ سه راهی Y شکل شبیه سازی و بوسیله ی نرم افزار ABAQUS6.5 تحت تحلیل اجزاء محدود قرار گرفته است . از آنجا که در فرآیند هیدروفرمینگ سه راهی Y شکل ضخامت قطعه ی نهایی مهم می باشد و تلاش ها سعی در یکنواخت کردن آن دارند ، در این تحقیق تاثیر پارامتر طول لوله و نحوه ی قرار گرفتن لوله درون قالب بر روی ضخامت قطعه ی نهایی بررسی شده است . نتایج نشان می دهد که هر چه طول لوله کوتاهتر باشد به علت سطح تماس کمتر ایجاد شده بین لوله و قالب و در نتیجه اصطکاک کمتر ایجاد شده ، جریان ماده در داخل حفره ی قالب راحت تر انجام شده و ضخامت لوله در نواحی بحرانی افزایش می یابد.