سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حاجی عزیزی – دانشگاه سمنان – دانشکده عمران
محمد رضا شادباش – دانشگاه سمنان – دانشکده عمران

چکیده:

باتوجه به این دیوارآب بندجهت طولانی کردن مسیرجریان برای کاهش گرادیان هیدرولیکی استفاده می شوددراین مقاله به ارتباط طول و عرض ن با دبی عبوری اززیرسدپرداخته می شودو عرض بهینه برای دیواربااستفاده ازبرنامه SEEPW version 5.13 بدست می آیدکه درعرض های بیش ازعرض بهینه اضافه کردن نه تنها باعث کاهش دبی نمی شودبلکه افزایش دبی رانیزبه همراه دارد .