سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد ایرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
پگاه گران ملک خیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر و عضو باشگاه پزوهشگران جوان مازندران ، قائمشهر
عباسعلی دهپور جویباری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

در این تحقیق اثر سطوح مختلف عصاره پونه (Mentha pulegium) از خانواده Lamiaceae Labiatae بر روی عملکرد جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت . سه سطح عصاره پونه شامل ۰/۱، ۰/۲، ۰/۳ درصد به جیره اضافه شد و یک گروه به عنوان گروه شاهد فاقد عصاره در نظر گرفته شد. نتاج بدست آمده نشان داد که سطوح مختلف عصاره پونه تاثیر معنی داری بر روی وزن لاشه و اجزای دستگاه گوارش (سنگدان کبد و … ) نداشت (۰٫۵<p).