سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یحیی امام – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد نبی ایلکایی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

انتخاب رقم مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه و تعیین تراکم مناسب بوته از ضرورت های دستیابی به عملکرد زیادتر می باشد در سال زراعی ۸۰-۱۳۷۹ یک پژوهش مزرعه ای با استفاده از طرح های بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در محل ایستگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه در خاکی با بافت Loam، silty clay تاثیر سه تراکم بوته ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ بوته در متر مربع بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای اییزه به نام های طلایه (کبری) و اوکایی از گونه brassica napus مورد بررسی قرار گرفت.