سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا زاهدی – کارشناس برنامه ریزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و ف

چکیده:

با توجه به عرصه رقابت و پیشرفت روز افزون علم و دانش در دنیای امروزی به منظور پیروزی در این عرصه و کسب اعتبار و رضایت مشتری نیازمند استفاده از تکنولوژی هستیم.
همچنین متغیر بودن تکنولوژی بدلیل متغیر بودن علم باعث متغیر شدن قیمت استفاده از آن شده است.
پس بکارگیری یک مدل قیمت برای راه اندازی بودجه ای پروژه های تحقیق وتوسعه ضروری به نظر می آید.
در این مدل چگونگی ارتباط بازار و اطلاعات تکنولوژی واستفاده از انواع فیلتر لازم جهت رسیدن به اهداف طراحی شده و اساس تجمع ساززی به منظور تشخیص ارزش عملکرد پروژه های تحقیق و توسعه آورده شده است. لازم به ذکر است کهنحوه محاسبه واریانس با استفاده از پارامترهای متغیر شعلی و بدست آوردن تابع f(t) با بکارگیری متغیرهای ارزش اساسی وفعلی و هزینه وزمان و از همه مهم تر نرخ ریسک پذیری در پروژه ها ذکر شده است.
از زمانی که پروژه های R&D بوسیله یک افق فکری، تصمیم گیری بلند مدت و عدم اطمینان تصیف شده اند، ارزش انعطافمدیریتی می توان با ثبات باشد.