سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
احمد جمشید نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه کامپیوتر ایلام
محمد شیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه کامپیوتر ایلام. نویسنده مسئول
رامین صیادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه کامپیوتر ایلام

چکیده:
جهت جلوگیری از قطع مکالمه در دگرسپاری که بین شبکه های ترکیبی WLAN/CELL رخ می دهد از روش های هوشمند و رادیوشناختی استفاده می گردد. روش MinMax روشی جهت انتخاب مسیر است که نحوه عملکرد آن هنوز مورد بحث است که MinMax و یا MaxMin باشد . در پزوهش حاضر مقایسه عملکرد هر دو حالت روش با استفاده از ابزار MATLAB مورد شبیه سازی قرار گرفته است. حالات مختلف پهنای باند با پارامتر ارزیابی نرخ قطعی مکالمه مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در حالات مختلف پهنای باند ۴ کانال و ۶ کانال به طور میانگین برای روش MinMax بهبود ۶۵٫۰۶% بهبود عملکرد در کاهش نرخ قطع مکالمه و روش MaxMin با میانگین ۴۹٫۴۱% بهبود عملکرد ضعیف تری نسبت به روش MinMax دارد.