سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن آروین – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سارا درگاهی – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در استوک گرانیتوئیدی چنار شهر بابک واقع در استان کرمان، شواهدی مسلم از تزریق مکرر ماگمای مافیک با ترکیب دیوریتی به داخل آشیانه ماگمایی فلسیک دیده می شود ومراحل مختلف این تزریقات را می توان در قالب توسعه دایک های مافیک همزمان پلوتونیسم، توسعه انکلاوهای میکروگرانولار مافیک و پیشرفت هرچه بیشتر فرایند اختلاط ماگمایی مشاهده نمود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که ماگمای ما در این فاز مافیک یک ماگمای بازی مشتق شدهاز گوشته بوده است که به داخل یک آشیانه ماگمایی فلسیک تزریق و بعلت دانسیته بالا در زیر افق فلسیک قرار گرفته است. سپس در اثر تفریق این ماگمای بازی و واکنش آن با ماگمای فلسیک، ماگمایی هیبریدی با ترکیب در حد دیوریت تا دیوریت گابرویی و دانسیته پائینتر در قسمت بالایی افق بازی تشکیل شده است.این کاهش دانسیته همراه با فرایندهای دیگری نظیر رها شدن گازهای ماگما در افق ماگمای دیوریتی هیبریدی باعث فراهم آمدن شرایط مناسب جهت آمیزش / اختلاط دیوریتی هیبریدی و ماگمای فلسیک رویی شده است.