سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید ناشرالاحکامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
علی میرزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
علی شفیعی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی سختی و مقایسه ریزساختار و مقدار آستنیت باقیمانده فولادهای ابزار تندبر T4 (گیگانت ۷۷)، در صورت تغییر پارامترهای زمان آستنیته کردن، محیط کوئنچ کننده و زمان قرارگیری نمونه ها در دمای عملیات برودتی شدید و در نهایت تشخیص بهترین حالت به لحاظ دستیابی به حداکثر سختی (حداقل آستنیت باقیمانده ) و بهترین ریزساختار می باشد. بدین منظور، ابتدا نمونه ها در زمان های ۱۵ و ۴۰ دقیقه در دمای ۱۲۷۰ درجه سانتیگراد آستنیته شدند و سپس در محیط های هوا، آب و روغن کوئنچ شدند، پس از آن در زمان های ۵ و ۱۰ و ۲۰ ساعت در نیتروژن مایع قرار گرفتند. نتایج بررسی ها نشان داد که با انجام عملیات برودتی شدید بر روی نمونه های فولاد ابزار تندبر T4 سختی نمونه ها از ۱تا ۷ را کولسی افزایش می یابد و همچنین ریز ساختار آن یکنواخت تر میشود. و نیز با افزایش زمان این عملیات، نتایج بهبود می یابد. بطور خلاصه نمونه هایی که پس ازسخت شدن مقدار بیشتری آستنیت باقیمانده داشتند، افزایش سختی بیشتری پس از انجام عملیات برودتی شدید به دست آوردند.