سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید ناشرالاحکامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تهران
علی میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
علی شفیعی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر ، بررسی سختی و مقایسه ریزساختار و مقدار آستنیت باقیمانده ی فولادهای ابزار تندبر ۴T گیگانت ۷۷ )، در صورت تغییر پارامترها ی زمان آستنی تهکردن، محیط کوئنچ کننده و زمان قرارگیری نمونه ها در د مای عملیات برودتی شدید و در نهایت تشخیص بهترین حالت به لحاظ دستیابی به حداکثر سختی (حداقل آستنیت باقیمانده ) و بهترین ریزساختار می باشد. بدین منظور ، ابتدا نمونه ها در زمانهای ۱۵ و ۴۰ دقیقه د ر دمای ۱۲۷۰ آستنی ته شدند و سپس در محیط های هوا، آب و روغن کوئنچ شدند، پس از آن در زمان های ۵ و ۱۰ و ۲۰ ساعت در نیترو ژن مایع قرار گرفتند . نتایج بررسی ها نشان داد که با انجام عملیات برودتی شدید بر روی نمونه های فولاد ابزار تندبر ۴ T سختی نمونهها از ۱تا ۷ را کولسی افزایش می یابد و همچنین ریز ساختار آن یکنواخت تر میشود. و نی ز با افزایش زمان این عملیات، نتایج بهبود می یابد. بطو ر خلاصه نمونه هایی که پس ازسخت شدن مقدار بیشتری آستنیت باقیمانده داشتند، افزایش سختی بیشتری پس از انجام عملیات برودتی شدید به دست آوردند