سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید عمیقیان – گروه فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه اصفهان

چکیده:

گروهی از آهنرباهای فریتی مخلوط شش گوش با فرمول استوکیومتری BaO)x(SrO)1-xnfe2O3) به روش معمول سرامیکی به صورت همسانگرد ساخته شد، طوری که در آن x بین صفر و یک تغییر داده شد و nبرابر ۵/۵ انتخاب گردید. مواد خام اولیه شامل اکسید آهن که توسط روش رسوب گیری تهیه شد و کربناتهای باریم و استرانسیم از آنگاه آسیاب گردید. پودر آسیاب شده، پس از بازپخت در قالبهای استوانه ای شکل به قطر تقریبی ۱۰ میلیمتر فشرده شدند و سرانجام توسط یک کوره الکترونی در بین دماهای ۱۲۶۰-۱۲۱۰ درجه سانتیگراد تفجوشی گردیدند. پارامترهای مغناطیسی نمونه توسط یک دستگاه پریامتر اندازه گیری و سپس تغییرات آنها بر حسب دمای تفجوشی با کامپیوتر ترسیم گردید. نتایج حاصل برپایه نظریه نیروی وادارندگی ذرات ریز و تغییر چگالی نمونه ها با دمای تفجوشی مورد بررسی قرار گرفت.