سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

روح الله عشیری – دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
بهزاد نیرومند – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق سعی شد سیکل عملیات حرارتی آلیاژ LM13 حاصله از فرآیندهای ریخته گری کوبشی وریخته گری ثقلی بر اساس حصول خواص مکانیکی مناسب بهینه گردد . علاوه بر خواص مکانیکی،
اثرسیکلهای مختلف عملیات حرار تی بر ریزساختار و هدایت الکتریکی بررسی گردید . بدین منظور نمونههایی با شکلی نزدیک به شکل پیستون اتومبیل ریخته گری شدند و عملیات حرارتی انحلالی در دمای ۵۲۵ درجه سانتگراد و زمان ۶ ساعت روی نمونه ها اعمال گردید . پس از آن نمونه ها تحت عملیات پیرسازی دردماهای ۱۶۰،۱۹۰،۲۲۰ و ۵۰ درجه سانتیگراد و زمانهای ۱/۵ ، ۳ ، ۴/۵ ، ۶ ، ۷/۵ و ۹ ساعت قرار گرفتند. نتایج ارزیابی سختی وکشش نشان دادکه خواص مکانیکی نمونه های کوبشی برتر از نمونه های ثقلی میباشد. مشاهده شد که نمونه های کوبشی در زمان ها و دماهای پیرسازی کمتری نسبت به نمونه های ثقلی به بالاترین سختی خود می رسند. بررسیهای ریزساختاری نشان داد که در نمونه های کوبشی ساختار ریزتر بوده و ذرات سیلسیم یوتکتیکی در این نمونه ها شکل و توزیع بهتری دارند . همچنین مشخص گردیدکه با افزایش دما و زمان عملیات حرارتی، هدایت الکتریکی نمونه ها افزایش می یابد . این در حالی است که نمونه های کوبشی در شرایط یکسان رسوب سختی، هدایت الکتریکی بالاتری از خود نشان می دهند . پیرسختی نمونه های کوبشی به مدت یک ساعت در دمای ۲۵۰درجه سانتیگراد و پیرسختی نمونه های ثقلی به مدت ۱/۵ ساعت درهمین دما سیکل های بهینه به دست آمده از آزمایشها می باشند.