سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید کشمیری – کارشناسی ارشد متالورژِی، مجتمع صنعتی اسفراین
غلامرضا حیدری – کارشناسی ارشد متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد حسین شاه حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سعید اسدی – کارشناسی ارشد متالورژی، دانشگاه تهران

چکیده:

فولاد ابزار k100با شمارهDin 1.2080 جز فولادهای با کربن و کروم بالا میباشد که اولین بار در آمریکا در سال ۱۹۱۵ ساخته شد.با توجه به دارا بودن کربن و کرم بالا و تشکیل کاربید های متنوع استفاده از این فولاد مخصوصا در ساخت انواع ابزارهای برش و سنبه ماتریس مورد توجه زیادی قرار گرفت.عواملی از قبیل سختی کاربید ها و نحوی توزیع آنها در زمینه خواص مکانیکی فاز زمینهو میزان چسبندگی و اتصال این ذرات به فاز زمینه تاثیر زیادی بر میزان کارایی و مقاومت سایشی فولاد فوق دارند .در تحقیق حاضر تاثیز عملیات حرارتی آنیل کامل و تنش زدایی بعد از آهنگری شعاعی بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد فوق مورد بررسی قرار گرفت نتایج ریط ساختاری و مکانیکی حاصله نشان داد قطعاتی که تحت سیکل آنیل تنش زدایی قرار گرفته اند ساختاری غیر هموزن داشته و خواص مکانیکی در جهات طولی و عرضی اختلاف زیادی از خود نشان میدهند.در حالی که عملیات آنیل کامل منجر به حذف و کاهش ساختار فیبری شکل شده و اختلاف خواص مکانیکی در دو جهت طولی و عرضی به حداقل میرسد