سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن دلفان – قطعات توربین شهریار

چکیده:

سوپر آلیاژهای پایه نیکل به دلیل برخورداری از پایداری و استحکام خوب در دماهای بالا از جمله موادی هستند که در ساخت قطعات داغ توربینهای گازی به کار گرفته می شوند. یکی از این سوپر آلیاژهایی سوپر آلیاژIN-738 می باشد. ساختار قطعات سوپرآلیاژ در طی یک عملیات حرارتی خاص بهینه می گردد، همچنین به منظور افزایش مقاومت در برابر خوردگی داغ و اکسیداسیون بر روی سطوح آنها پوشش اعمال می گردد. پوشش ۳۷ElCoat یک پوشش نفوذی است که برای بهبود مقاومت خوردگی و اکسیداسیون پر ههای ثابت و متحرک ارائه گردیده است . در مراحل بازسازی، سیکل عملیات حرارتی نهائی برای رسیدن به ساختار مطلوب بعد از پوش شدهی بر قطعات اعمال م یشود . در بعضی از مواقع که ساختار نهائی مورد تایید قرار نمی گیرد، نیاز می شود که سیکل مجددی بر قطعه اعمال گردد . نظر به اینکهممکن است، عملیات حرارتی مجدد بر ساختار پوشش تاثیرات نامطلوبی بگذارد، در این تحقیق مراحل مختلف سیکل عملیات حرارتی و پوشش دهی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس تاثیر سیکل عملیات حرارتی مجدد بر پوشش و ریزساختار سوپرآلیاژIN-738LC بررسی گردید.