سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هدی گلپایگانی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا بیت الهی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد نیایی فر – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این پژوهش بر اساس نتایج طیف پراش اشعه ایکس و اسپکتروسکوپی مازباور فاز فریت کبالت نانو بلوری پس از ۳۰ ساعت آلیاژ سازی مکانیکی مخلوط پودرهای خالص اکسد آهن و فلز کبالت با نسبت مولی به هماتیت ۱:۲ و ۱:۶، تشکیل شد. سپس نمونه های سنتز شده به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد به منظور تنش زدایی تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. تاثیر عملیات حرارتی بر تحولات فازی و خواص مغناطیسی نانو پودرهای سنتز شده بررسی شد.نتایج پراش اشعه ایکس نمونه عملیات حرارتی شده نشانگر افزایش کریستالیزاسیون و مقدار فاز فریت کبالت و افزایش اندازه ذرات بود. مغناطش ماکزیمم(در میدان ۱۷ KOe) و نیروی پسماندزدای مغناطیسی برای نمونه عملیات حرارتی شده با نسبت مولی ۱:۶ به ۳emu/g و ۱٫۵kOe و برای نمونه عملیات حرارتی شده با نسبت مولی ۱:۲ به ۳۰emu/g و ۱٫۰۷KOeافزایش یافت.