سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاشار خالدزاده – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی و علم مواد
محسن کاظمی نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی و علم مواد
علی کریمی نژاد – استاد دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

در این تحقیق، رفتار پیرکرنشی استاتیکی فولاد کم کربن پس از فرآیند کشش سیم بررسی شد. بدین منظور مفتول ها در دماهای ۸۵۰ و ۹۵۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد آستنیته و در سرعت های متفاوت (در کوره، هوا و جلوی فن) سرد شدند. و سپس تحت فرآیند کشش سیم قرار گرفتند. سیم های حاصل در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد و زمان ۱ دقیقه پیر شدند. توزیع سختی در سطح مقطع سیم ها در قبل و بعد از فرآیند پیری با روش میکرو سختی سنجی تعیین شدند. نتایج حاصل نشان می دهند که با افزایش دمای آستنیته کردن افزایش سختی یا حساسیت به پیر کرنشی ازدیاد می یابد و با افزایش سرعت سرد کردن ، افزایش سختی یا حساسیت به پیر کرنشی کاهش پیدا م یکند. علاوه بر این در قبل از فرآیند پیر کرنشی استاتیکی توزیع سختی در سطح مقطع سیم از مرکز تا سطح بصورت صعودی و بعد از پیری توزیع سختی بصورت نزولی می باشد. همچنین مقدار افزایش سختی ناشی از پیری از مرکز تا سطح بصورت نزولی است.