سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فتح الله کریم زاده – دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید علیرضا حسینی – دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد تحویلیان – شرکت هواپیما سازی ایران (هسا)

چکیده:

آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵ که از آلیاژهای عملیات حرارت پذیر با استحکام بالا می باشد، استفاده زیادی در صنایع اتومبیل سازی، هوافضا دارد . یکی از متداول ترین روش های اتصال این ورق ها استفاده از روش جوشکاری نقطه ای است . در این تحقیق تاثیرعملیات حرارتی پیرسازی طبیعی و مصنوعی قبل و بعد از جوشکاری برخواص مکانیکی و ریزساختار نقاط جوش ورق های این آلیاژ بررسی شده است . بدین منظور پس از آماده سازی ورقه ای آلیاژ Al7075 عملیات جوشکاری نقطه ای قبل و بعد از عملیات حرارتی T4 ، T6 در فشار Mpa5 ، زمان S 0/1 و شدت جریان KA5 انجام گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که انجام عملیات حرارتی پس از جوشکاری تاثیر به سزایی بر استحکام برشی منطقه جوش دارد و چنانچه سیکل عملیات حرارتی مناسبی اعمال گردد، استحکام منطقه جوش تا دو برابر
افزایش می یابد. در این حالت بیشترین استحکام برشی برای نمونه ای است که پیرسازی مصنوعی قبل و بعد از جوشکاری روی نمونه انجام گیرد . در صورتی که تنش های کششی بر نمونه اعمال گردد بیشترین استحکام کششی مربوط به نمونه ای است که عملیات پیرسازی پس از جوشکاری روی آن انجام گیرد.