سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی نجاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه شهید بهشتی باهن
محمدرضا ایزدپناه – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن صالح فرد – عضو هیئت علمی دانشکده علمی کاربردی و مدیر مهندسی گروه متالورژی، شرکت
غلامحسین اکبری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کاربرد فلنج های ساخته شده طبق استاندارد ASTM A350 LF2 در دمای پایین باعث می گردد مقاومت به ضربه این قطعات یکی از پارامترهای مهم در انتخاب و تولید آنها باشد. در تحقیق حاضر تاثیر میزان تغییرات اندازه دانه آستنیت حین عملیات حرارتی و تاثیر آن بر رفتار ضربه ای در فلنج های ساخته شده طبق استاندارد مذکور، تولیدی شرکت ماشین سازی اراک مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور نمونه ها در دماهای مختلف از ۹۰۰ تا ۱۲ درجه سانتیگراد و در مدت زمانهای متفاوت آستنیته و سپس در هوا و یا کوره سرد شدند و اندازه دانه آستنیت اولیه به روش کوئنچ-تمپر تعیین شد. سپس نمونه های تست ضربه شارپی مطابق استاندارد ASTM A370 تهیه شدند و تست مذکور طبق استاندارد ASTM A350 LF2در دمای -۴۶ درجه سانتیگراد بر روی نمونه ها انجام شد. همچنین سطح شکست نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و با استفاده از آنالیز EDX مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نشان می دهد انرژی ضربه ای شدیدا تابع اندازه دانه آستنیت اولیه می باشد و فرآیند سرد شدن در نمونه های با اندازه آستنیت یکسان تاثیر محسوسی بر میزان انرژی ضربه ندارد.