سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام لطفی – گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این پژوهش تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار پوشش سرمتNi(Cr)-TiB2 پاشش حرارتی HVOF حاصل از پودر تولید شده به روش سنتز احتراقی (SHS) بررسی شده است . به منظور مطالعه استحاله های درحالت جامد پوشش در حین گرم شدن، آزمایش آنالیز حرارتی (DSC) ازدمای محیط تا ۹۰۰ درجه سانتی گراد انجام شد . فازهای تشکیل شده در پوشش و تغییرات ایجاد شده در ساختار داخلی پوشش پس از آنیل تا دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد با روش پراش پرتو ایکس (XR D) مطالعه گردید . یافتههای آزمایشی پیکی در حدود ۵۰۰ درجه سانتی گراد ناشی از تغییر حالت گرمازا در نمودار DSC نشان داد . پس از سرد شدن نمونه ها در کوره تا دمای محیط، همان نمونه ها مجدد اً تحت آزمایش آنالیز حرارتی در شرایط یکسان مشابه با سری اول آزمایش ها قرار گرفت که هیچگونه پیکی مربوط به استحاله حالت جامد ظاهر نشد. بنابراین پی ک ظاهر شده مربوط به واکنشی است که با دما برگشت پذیر نبوده و احتمالاً تبلور فاز آمرف موجود در پوشش می باشد . الگوی XRD پوشش پس از عملیات حرارتی تغییری در موقعیت پیک های اولیه نشان نداد و فقط برجستگی پهن احتمالاً مربوط به زمینه فلزی به یک پیک تیز تبدیل شد.